Connect with us
Projek Radio

Acara Komuniti

No posts found

Sekiranya anda ada sebarang aktiviti komuniti yang tidak mendatangkan keuntungan, kongsi dengan kami dengan melengkapkan butiran di bawah.

Acara Komuniti

i
Nama acara komuniti yang bakal berlangsung.
i
Masukkan butiran acara komuniti dengan lengkap bagi memastikan acara dipaparkan.
i
Maksimum 5, setiap satu 200KB (jpg, jpeg, png, gif).
i
Penghantaran notifikasi sama ada acara dipaparkan atau ditolak.
i
Ini merupakan imej paparan utama. Maksimum 200KB, 1200 (w) x 630 (h) pixels.
5+4=
Saya dengan ini mengesahkan bahawa saya telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat, Dasar Privasi, Terma Penggunaan dan membenarkan maklumat yang diperlukan digunakan untuk pemprosesan data peribadi.