Sejak sekian lama wanita menurut apa yang ditentukan oleh masyarakatnya. Harus tahu memasak, mengemas rumah dan menjahit, antara ‘keperluan wajib’ untuk menjadi seorang perempuan.